Kerstboodschap

Jazz- en bluesliefhebbers,

Volgende week presenteren wij jullie het laatste virtuele programma van het coronajaar 2020: een “eindejaars special” over Louis Armstrong, nog steeds en tot nader order, de geniaalste trompettist in de jazzgeschiedenis.

Nadien gaan we in een uitgebreide Kerst- en Nieuwjaarslockdown. We nemen de virtuele draad terug op vanaf februari. De samenstellers van de programma’s, in het bijzonder Ronny Schoenmaeckers die toch het leeuwenaandeel van het werk op zich heeft genomen, wordt de kans gegeven om een rustpauze in te lassen. Het is ons opgevallen dat de programma’s (te) weinig bekeken en beluisterd worden en er weinig of geen feedback of reacties zijn gekomen van diegenen die de muziek elke week hebben gedownload. Een (positief) duwtje in de rug zorgt altijd voor een mentale opkikker. We hebben daarom alvast besloten om de muzikale afleveringen in de toekomst slechts om de 2 weken te programmeren. Het geeft ons bovendien de gelegenheid om gloednieuwe thema’s aan te snijden en niet langer volledig terug te vallen op programma’s die in het verleden “live” gepresenteerd werden in de jazzclub. Diegenen die zich geroepen voelen om zelf een virtueel programma voor te stellen kunnen steeds contact opnemen met mij voor meer info.

Uw lidkaart 2020 van de AJC blijft geldig voor het volgende jaar. Wegens de coronaperikelen heeft de club enerzijds minder onkosten: geen receptie, geen muzikaal optreden, geen standplaats op de cultuurmarkt… Anderzijds blijven er nog steeds een aantal lopende kosten zoals oa. verzekering en onderhoud van materiaal, onkosten “We Transfer”, ea.. We zouden het daarom toch bijzonder op prijs stellen de werking van de Antwerpse Jazz Club verder financieel te steunen mits een éénmalige beperkte bijdrage van 10,00 euro voor 2021. U kan deze uitzonderlijke steun storten op het nieuwe Argenta rekeningnummer BE52 9733 9728 0409. Zo kan de Antwerpse Jazz Club haar 83ste jaargang overleven.

Ook de “symphatisanten”, die tot nu toe gratis de virtuele programma’s mochten ontvangen en deze ingeslagen weg verder wensen te bewandelen, worden vriendelijk uitgenodigd om lid te worden van de Antwerpse Jazz Club tegen de uitzonderlijke bijdrage van 10,00 euro voor het werkingsjaar 2021. Vorige jaren bedroeg een normaal lidmaatschap respectievelijk 30,00 en 40,00 euro.

Wij hopen dat we volgend jaar terug voorzichtig “live” kunnen opstarten en dat we, na vaccinatie, naar een “normale” levenswijze kunnen terug gaan. Dat impliceert zeker dinsdagavonden in de Antwerpse Jazz Club waarop wij hopen jullie opnieuw talrijk te mogen begroeten.

In afwachting van betere tijden wenst het volledige bestuur van de Antwerpse Jazz Club jullie heel prettige feestdagen in een weliswaar gedwongen maar noodzakelijk beperkt gezelschap. Op jullie gezondheid!!!

Marc Vanistendael

Voorzitter A.J.C.

Laat een reactie achter

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *